สวนเกษตรแก้วมังกรเก่งกับเฮง รังสิตคลอง 10
Kenny dragonfruit farm

สวนเกษตรแก้วมังกรเก่งกับเฮง  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในนามสวนเกษตรแก้วมังกร เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยคุณพ่อของ คุณสุทธิศักดิ์ บุณยาคุมานนท์ นั่นคือ คุณไสล  บุณยาคุมานนท์
คุณไสล เคยทำสวนกล้วยไม้และ ผลิตเพื่อส่งออกไปยุโรป แต่มาภายหลังก็ได้ยกสวนกล้วยไม้ให้แก่น้องชายและซื้อที่ดินที่รังสิตไว้ซึ่งเคยเป็นสวนส้มมาก่อน จึงปลูกส้มไปได้ประมาณ 10 กว่าปี สวนส้มก็เริ่มมีปัญหาเริ่มตาย จึงหันมาปลูกกล้วยหอมอยู่ประมาณ 2ปี ก็ไม่ค่อยจะดีนัก ประกอบกับเศรษฐกิจในช่วงนั้นอยู่ในภาวะวิกฤติ จึงหันมาปลูกต้นแก้วมังกรแทนโดยได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่บุญชู ประคองแก้วซึ่งเป็นญาติกันและปลูกแก้วมังกรมาก่อนแล้วประมาณ 20ไร่ ที่ศรีราชา ชลบุรีซึ่งแก้วมังกรทีได้มาจากผู้ใหญ่บุญชูนั้นเป็นพันธุ์เวียดนามเนื้อสีขาว เปลือกสีแดง คุณไสลจึงได้เริ่มปลูกแก้วมังกรพันธุ์นี้ไว้ประมาณ 200 ต้น

Our Kennydragonfruit farm is established in 1997 by Mr. Salai  Boonyakumanon (Kenny’s father). Mr. Salai have succeeded from growing and exporting orchid to European countries before, After that he gave his business to his brother and buy the new land that used to be an orange orchard. After He kept on doing orange business  for ten years, there was a problem caused by the acid soil so that orange trees gradually die each by each so he decided to grow banana instead for two year later on. At that time there was a huge economic crisis in Thailand in 1997, His friend Mr.BoonChu Pracongkeaw who just started to do dragon fruit business in Thailand suggested him to grow dragon fruit. Mr. Salai was interested and thought that it could help him get through this economic crisis therefore begin to grew 200 white flesh dragon fruit trees in his farm

คุณไสล  บุณยาคุมานนท์ ผู้บุกเบิก สวนเกษตรแก้วมังกร
Mr.Salai Boonyakumanon ( kenny dragonfruit farm founder)

แก้วมังกรพันธุ์วัดอ่างทอง หรือ พันธุ์ไทยมังกรทอง
Angthong dragon fruit species

คุณไสลได้ทราบข่าวว่า ที่วัดอ่างทอง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีต้นแก้วมังกรให้ผลดีอยู่ต้นหนึ่ง จึงได้ไปติดต่อขอพันธุ์จากมรรคทายกวัดอ่างทอง ซึ่งต้นแก้วมังกรดังกล่าวขึ้นอยู่ที่โคนต้นก้ามปูขนาดใหญ่เลื้อยไปตามกิ่งก้านของต้นก้ามปูจนเต็มต้น ทุกปีแก้วมังกรต้นนี้จะให้ผลผลิตค่อนข้างดก แต่ไม่มีผู้ใดนิยมรับประทาน  คุณไสลเคยได้รับประทานผลมาก่อนเมื่อสมัยไปรับซื้อดอกกล้วยไม้ที่นำมาส่งที่ท่าน้ำหน้าวัดอ่างทอง ซึ่งมีรสชาติไม่ค่อยอร่อยนัก แต่คุณไสลคิดว่าเกิดจากไม่มีใครดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำ หากดูแลใส่ปุ๋ย รดน้ำอย่างดีก็น่าจะได้ผลแก้วมังกรที่มีรสชาติดี จึงขอเจ้าอาวาสวัดนำแก้วมังกรพันธุ์ใหม่มาปลูกได้ 4,000 ต้นในพื้นที่ 18ไร่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ปี2540

Afterwards, Mr.Salia found that there is another species at Wat Ang Thong temple in Samutsakorn. It was ignored and snuggle on the very big tree. Every year this dragonfruit produced large amount of fruits but it tastes flat therefore no one care about it. He thought that from his experience, the reason why it tastes flat is that no one put fertilizer and water on it.  He ask for permission from abbot to take some of it to grow in his own farm. 4000 dragonfruit trees were culivated on the 7.2 acre of his farm on AUG 12, 1997

นายสุทธิศักดิ์ บุณยาคุมานนท์ (เก่ง) ผู้บริหารสวนเกษตรแก้วมังกร

เมื่อปลูกไปได้ 8 เดือน ต้นแก้วมังกรก็ให้ผลผลิตที่มีรสชาติดีกว่าพันธุ์เวียดนาม จึงได้นำต้นแก้วมังกรไปขอจดทะเบียนสายพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตรแล้วได้ขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ว่า พันธุ์วัดอ่างทองซึ่งถือได้ว่าเป็นแก้วมังกรพันธุ์แรกของประเทศไทย และเริ่มขยายสวนเป็น 130 ไร่หมือนปัจจุบัน
แก้วมังกรพันธุ์วัดอ่างทองหรือเป้นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่าแก้วมังกรพันธุ์ไทยมังกรทอง ทำให้ชีวิตของคุณไสลดีขึ้นและได้รับความนิยมจากทั่วสารทิศ ทั้งรายการโทรทัศน์และนิตยสารต่างๆและเกษตรกรที่เข้ามาเยี่ยมชมสวน จนกระทั่งปี 2546 คุณไสลจึงมอบสวนเกษตรแก้งมังกรให้แก่ คุณสุทธิศักดิ์ลูกชายที่ร่วมทำมาด้วยกัน สืบทอดและพัฒนาสวนเกษตรแก้วมังกรนี้ต่อมาจนปัจจุบันเป็นสวนเกษตรแก้วมังกรเก่งกับเฮง ซึ่งปลูกแก้วมังกรทั้งสิ้น 130 ไร่ มี 2 สายพันธุ์ด้วยกัน ได้แก่  1.แก้วมังกรพันธุ์เวียดนาม (เนื้อสีขาว เปลือกสีแดง) และ 2. แก้วมังกรพันธุ์ไต้หวัน(เนื้อสีแดงเปลือกสีแดง) จำหน่ายกิ่งพันธุ์และผลผลิตแก่ผู้ที่สนใจ  ตลาดและผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก

From that day on, he applied his experience from growing orchid and orange, learn and watch  to optimize the product from dragon fruit, trails and error until 8 months passed, new species(we called it Thai species) produces fruit and gives much more products and also have better taste than the old species he get from his friend(we called it Vietnam species).He registered this new species with the ministry of agriculture named Wat ang Thong species which is the first dragonfruit species in Thailand and expand growing dragonfruit trees on all over 52 acres of his farm.

Ang thong species is known in the name of Thai golden dragon dragonfruit. It made his life better and better and become well-known by TV program and magazine. In 2003, Mr.Salai decided to retire himself and gave this business to his son, Kenny, who had been growing dragon fruit with him for six years He has been managing this dragon fruit business until now with new marketing style and more growing technique from research by agricultural major’s student from Kasetsart university. He also applied agricultural technologies such as how to grow dragonfruit in its out of season, how to reduce using chemical insecticide and fertilizer by changing to organic way but still productive, more safety and less cost. Now we grows 2 species in our 52 acres farm, which are 1.white flesh, red skin and 2. Red flesh, red skin (new species). Tree and product can be purchased at our farm for both domestic and foreign countries.

หนังสือรับรองทะเบียนพันธุ์แก้วมังกรพันธุ์วัดอ่างทอง หรือ พันธุ์ไทยมังกรทอง
certification of new Thai dragon fruit species

Featured Video

About Us

Kennydragonfruit farm the best dragon fruit supplier. Fresh clean and safety are our major concern. we proudly guarantee that every product has good quality, any product with defect can be changed or refunded back.

Recent Comments