ประวัติต้นแก้วมังกร(History of dragonfruit)


แก้วมังกร (dragonfruit) หรือในภาษาจีนเรียกว่า เฟย หลง กั่วะ นั้นเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้
เป็นพืชที่นิยมปลูกในเวียดนามมานาน (Cerise Fruit (Malasia)Sdn. Bhd.,2004) จนกระทั่งปี ค.ศ.1990 ทางรัฐบาลเวียดนามใต้ มีการส่งเสริมให้ปลูกเพื่อส่งออก โดยในช่วงปีค.ศ. 1992 ถึง 1997 มีปริมาณส่งออกประมาณ 3,000 ถึง 7,000 ตันต่อปี
ประเทศที่นำเข้าเป็นจำนวนมาก ได้แก่ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และไต้หวัน (To.et al.,2000) นอกจากนี้ยังเจริญเติบโตได้ดีในเม็กซิโกตอนใต้ และอเมริกากลาง ในปัจจุบันได้มีการนำไปปลูกที่อิสราเอลบริเวณ Negev Desert (Obregon, 1996) สำหรับในประเทศไทยได้เริ่มมีการปลูกแก้วมังกรเป็นการค้าในช่วง 10-12 ทีผ่านมา ซึ่งแก้วมังกรมีศักยภาพในการปลูกเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีอนาคตทางการตลาดไปได้ดี เนื่องจากการปลูกดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก และยังให้ผลผลิตที่ค่อนข้างคุ้มค่าสำหรับเกษตรกรที่ปลูก นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศของประเทศไทยก็เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแก้วมังกรอีกด้วย

Dragon fruit in Chinese called “fei long guo” is first discovered in South America
It is grown in Vietnam for long time until 1990 South Vietnam government promote dragonfruit for exporting. In 1992 to 1997 , Dragon fruit exporting value is as high as 3000-7000 tons per year.

Countries that import large amount of dragonfruit are China, Hongkong, Taiwan,and Singapore. Beside that South Mexico and Middle America are other fit places where dragonfruit can be grown. In Thailand dragonfruit has been cultivated for marketing in 10-12 years ago. It is now one of the economic plant and has a good tendency for the future agriculture due to the ease of growing and extremely high productivity. Furthermore, Thailand’s hot and humid weather is appropriate to grow dragon fruit also.


สายพันธุ์แก้วมังกร(Species)
……………………………………………………………………………………………..

แก้วมังกรพันธุ์เวียดนาม(white flesh, red skin)


แก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีแดง (red flesh, red skin)

แก้วมังกรเป็นพืชในวงศ์ Cactaceae หรือวงศ์ กระบองเพชร ซึ่งในวงศ์นี้มีมากกว่า 1500 ชนิด ลักษณะลำต้นมีสีเขียวเป็นพืชอวบน้ำ ไม่มีใบเนื่องจากลดรูปใบเป็นหนาม โดยทั่วไปจะมี 3 ลักษณะ คือ
1. เนื้อสีขาวเปลือกสีแดง เช่น Hylcereus undatus
2. เนื้อสีแดง เปลือกสีแดง เช่น Hylocereus polyrhizus
3. เนื้อสีขาวเปลือกสีเหลือง เช่น Selenicereus megalanthus

โดยสวนเกษตรแก้วมังกรของเราได้ปลูกทั้งหมด 2 สายพันธุ์ ได้แก่
1. พันธุ์เวียดนาม (เนื้อสีขาว เปลือกสีแดง)
2. พันธุ์ไต้หวันหรือพันธุ์เนื้อสีแดง (เนื้อสีแดง เปลือกสีแดง)

Dragonfruit is the plant in Cactaceae family or Cactus. This family has more than 1500 kinds. Full of water Green branch and no leaves but sting is the main characteristics of this species. In general we classify it into 3 following main types.

1.White flesh, Red skin (Hylcereus undatus)
2.
Red flesh, Red skin (Hylocereus polyrhizus)
3.White flesh,
Yellow skin (Selenicereus megalanthus)

Our farm have only 2 types that are

1.White flesh, Red skin (Hylcereus undatus)
2.Red flesh, Red skin (Hylocereus polyrhizus)


ลักษณะของผลแก้วมังกร( dragonfruit Characeristics)
………………………………………………………………………………………….


เมื่อผ่าผลแก้วมังกรจะเห็นเนื้อของผลแก้วมังกรสีขาวหากผลนั้นเป็นแก้วมังกรพันธุ์เวียดนามหรือพันธุ์ไทย และเนื้อผลจะมีสีแดงหรือชมพูเมื่อผลนั้นเป็นพันธุ์เนื้อสีแดง โดยมีเมล็ดสีดำเล็กคล้ายๆเม็ดงา หรือเม็ดแมงลัก กระจายฝังอยู่ทั่วเนื้อ รสชาติของแก้วมังกรโดยทั่วไปจะมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆหลังจากเริ่มปลูกต้นแก้วมังกรจนกระทั่งต้นแก้วมังกรเจริญเติบโตมาได้ประมาณ 8 เดือนถึง 1 ปี ต้นแก้วมังกรก็จะเริ่มมีดอกตูมจนกลายเป็นดอกและเป็นผลในเวลาต่อมา ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน หรือ 6 อาทิตย์
ผลแก้วมังกรมีรูปทรงเป็นทรงกลมรี สีของเปลือกแก้วมังกรมีลักษณะสีแดงม่วงหรือสีบานเย็น มีกลีบเลี้ยงสีเขียวติดอยู่รอบผล ผลแก้วมังกรส่วนใหญ่มีน้ำหนักประมาณ 300-600 กรัม

After dragon fruit has been grown for 8 -12 months, they will have a little budding flower from its sting and then bloom out to be a fruit in 45 days from the budding period
its fruit has an egg-shaped sphere with half red half purple color. And has green cotyledon distributed all over the skin. One dragonfruit fruit weigh 300-600 grams

Inside the fruit has a red flesh or white flesh depending on species, it’s has plenty of black tiny dot-sized seed embedded all over the flesh, commonly, it tastes sweet with a little bit sour.

ลักษณะของต้นแก้วมังกร (dragonfruit tree characteristic)
………………………………………………………………………………………….


แก้วมังกรเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยในตระกูลตะบองเพชรมีสีเขียวเข้มตลอดลำต้น ลำต้นเลื้อยของแก้วมังกรนั้นเป็นกิ่ง3แฉกและมีรอยหยักโดยตลอด รูปร่างนี้จึงดูคล้ายครีบมังกร จึงเป็นอีกหนึ่งที่มาของชื่อ แก้วมังกรนั่นเอง
แต่ละแฉกของแก้วมังกรนั้นจะอวบน้ำเต่งตึง แท้ที่จริงแล้วนั้นกิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ลำต้นที่แท้จริงแต่เป็นใบที่เปลี่ยนรูปมา ลำต้นจริงๆนั้นอยู่ภายในศูนย์กลางของแฉก ซึ่งก็เป็นลักษณะของตะบองเพชรรูปแบบหนึ่ง

ตาข้างๆของต้นแก้วมังกรจะมีหนามอยู่โดยทั่วไป  ตำแหน่งที่มีหนามนั้นคือส่วนที่จะเกิดเป็นดอกและผลแก้วมังกรต่อมานั่นเอง

Dragonfruit is one of the climber cactus species. It has dark green color along its branch. One branch has 3 edges and each egde is continually serration.
These make it look like dragon fin. It’s one of the reason that it is called dragonfruit.
In fact, the egde that we see is not the real brach, the real branch is located inside in the middle of 3 edges.

Along the egde has many sting uniformly locate along the edge. The position of each sting will be the part that can give the flower and fruit later on.

คุณค่าทางโภชนาการ(Nutrition facts)
…………………………………………………………………………………………..

แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่สามารถรับประทานเพื่อบรรเทาอากาโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน ตลอดจนช่วยลดความอ้วนเนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีแคลลอรี่ต่ำ แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีกากใยสูงจึงช่วยให้การขับถ่ายสะดวก สบาย  อีกทั้งยังมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยทั้งในเรื่องการบำรุงผิวพรรณ กระดูกและฟันแข็งแรง  ดังนั้นเป็นผลไม้เสริมสุขภาพ และความงามได้เป็นอย่างดี    แก้วมังกรยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกอย่างคือช่วยดูดซับสารพิษต่างๆ ออกจากร่างกาย เช่นสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงที่มากับผักที่เรากินกันทุกวัน สารตกค้างเช่นตะกั่ว ที่มาจากควันท่อไอเสียรถยนต์ และสารอื่นๆ และยังช่วลดการเกิดมะเร็งอีกด้วย

จากข้อมูลการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของแก้วมังกรจากนักวิชาการชื่อTo เละคณะอีก 7 ท่านเป็นเอกสารของACIAR ชื่อ Quaity Assurance in Agriculture Produce มีข้อมูลดังนี้


Dragonfruit has many benefits on healthy. It can be relief the high blood pressure, diabetes, and losing weight as well. Very suitable for anyone who is on diet because it is a low calories fruit. Furthermore, its lot of fibers can help defecation. It’s also has a lot of vital vitamin and mineral create a heathy skin and strong bone and teeth. Dragon fruit can absorb the poison out of our body, such as; insecticide residue on vegetable in our daily life, residue of smoke from car’s exhaust pipe. Last but not least, it can reduce chance of formation of cancer as well.

The following table shows the dragonfruit Nutrition facts analysis from researcher named To and his 7 co-operator. It is the document of ACIAR named Quality Assurance in Agriculture produce.


Featured Video

About Us

Kennydragonfruit farm the best dragon fruit supplier. Fresh clean and safety are our major concern. we proudly guarantee that every product has good quality, any product with defect can be changed or refunded back.

Recent Comments