สวนเกษตรแก้วมังกร Kenny Dragon Fruit
พร้อมให้คําแนะนําทุกท่านที่สนใจแก้วมังกรของเรา ด้วยประสบการณ์การที่ยาวนานกว่า 20 ปี
และสวนขนาดใหญ่กว่า 130 ไร่รองรับการผลิตให้กับบริษัทส่งออกและแปรรูป ทั้งในและต่างประเทศ

สวนเกษตรแก้วมังกรพร้อมจําหน่ายกิ่งพันธุ์แก้วมังกร และผลแก้ว มังกรสีเหลืองทอง อิสราเอล แก้วมังกรสีแดง ไต้หวัน และแก้วมังกรสีขาว เวียดนาม ด้วยขนาดสวน 130 ไร่ ที่รังสิต คลอง 10 จังหวัดปทุมธานี จึงทําให้ เราสามารถ รองรับตลาดได้ค่อนข้างมาก รวมทั้งประสบการณ์จาก การปลูกมากว่า 20 ปี ด้วยการดูแลอย่างพิถีพิถัน ทําให้ผลแก้วมังกร มีคุณภาw นั่นคือ มีขนาดใหญ่ สีสวย รสชาติหอมอร่อยและปราศจาก สารเคมีอันตราย อีกทั้งการคัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพจึงทําให้เราคัด เลือกเฉพาะแก้วมังกรที่มีคุณภาพเท่านั้นสู่ตลาดทั้งนอกและในประเทศ

สวนของเราปลูกแก้วมังกร ได้รับการรับรองคุณภาพจาก Global G.A.P. (รับรองสินค้าระดับโลก) และ Q G.A.P. (การรับรองสินค้า จากกรมวิชาการเกษตร) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์แก้วมังกร
ออกรายการโทรทัศน์ Kenny Dragonfruit
Powered by MakeWebEasy.com