การดูแลรดน้ำ ให้ปุ๋ย

Last updated: 29 ส.ค. 2562  |  2798 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การดูแลรดน้ำ ให้ปุ๋ย

การดูแลรดน้ำ ให้ปุ๋ย
fertilization and watering


 การให้ปุ๋ย  Applying fertilizer

  1. ใส่ปุ๋ยทุก 50วัน ใส่ครั้งละ 2–4 ช้อนโต๊ะ สูตรที่ใช้ 15–15–15 หรือ 16–16–16 หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วต้องรดน้ำติดต่อกันเป็นเวลา 3วัน (วันละครั้งเช้าหรือเย็นก็ได้) ถ้ามีปุ๋ยคอกเช่นมูลไก่ หรือ มูลวัวก็ใช้ได้ และให้ใส่เดือนละ 1 ครั้ง
  2. เมื่อปลูกได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 8–24–24 ผสมกับ 15–15–15 ในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง
  3. บางครั้งให้ใช้สาหร่ายสกัดผสมน้ำรดเพื่อช่วยเร่งในการเจริญเติบโต และอาหารเสริมต่างๆด้วย
  4. ต้องฉีดยาเชื้อราคลุมเวลาฝนตกหลายวันติดกัน หรือช่วงที่ต้นมังกรติดลูก แล้วฝนตกชุก เพราะถ้าไม่ฉีดอาจจะทำให้ดอกร่วง ติดผลน้อย หรืออาจเป็นโรคแอนเทคโนได้
  5. ควรใช้ปุ๋ยทางใบ(ปุ๋ยเกล็ด)เพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตของต้นแก้วมังกร ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น สูตรที่ใช้คือ (18–18–18),(21–21–21)
  6. ควรใช้ยาสารเร่งประสิทธิภาพ (ยาจับใบ ) ทุกครั้งที่ฉีดพ่นปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลง เพราะผิวของต้นแก้วมังกร มีลักษณะมันและลื่นทำให้ยาและปุ๋ยไม่สามารถจับติดกับต้นได้ดี

 

  1. Applies fertilizer every 50 days. Using 15–15–15,16–16–16 for 2–4 tbsp and then water it 1 time per day (morning or evening)three days in a row afterward. On the other hand manure can applied one time per month.
  2. After growing for 6 months use 8–24–24 with 15–15–15 in 50:50 ratio instead.
  3. Spilurina solution or 18–18–18 or21–21–21 can be used to stimulate dragonfruit to grow faster.
  4. Prevent mold by spraying mold-killer in case that rain fall many days in a row. If not, the flower will be slipped off and causes Antechno disease.

 

การรดน้ำ  Watering


ให้รดน้ำเพียง 1 ครั้ง ภายใน 2–3 วัน และไม่ควรรดมากเกินไปเพราะอาจทำให้เป็นโรคโคนเน่าได้

Watering should be performed every two or three days each time, not more than that because spoil root problem can occur


Powered by MakeWebEasy.com