โรคและแมลงที่พบ ในแก้วมังกร

Last updated: Sep 21, 2019  |  506 จำนวนผู้เข้าชม  |  การปลูกแก้วมังกร

โรคและแมลงที่พบ ในแก้วมังกร

โรคและแมลงที่พบ ในแก้วมังกร
Dragon Fruit Disease and pest
 
 
โรคโคนเน่า ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคโคนเน่า เนื่องจากการให้น้ำมากจนเกินไปดังนั้นผู้ปลูกควรระวังการให้น้ำ และควรให้น้ำในอัตราที่เหมาะสม หากเกิดโรคแล้วให้ปาดเนื้อที่เน่าออกแล้วนำปูนแดง(ปูนทาหมาก)ทาที่แผลหรือใช้ยาป้องกันเชื้อราทาก็ได้
 

 


ศัตรูตัวฉกาจของแก้วมังกรก็คือ เจ้ามดคันไฟ กัดยอดอ่อน หากมีมดมาก่อกวนให้ใช้ยาฆ่ามดกำจัด ตัวอย่างยี่ห้อยาเช่น ซันเจี่ย ,เซฟวิน85, คลุก40 ,หรือฟูราดาน

อีกหนึ่งศัตรูคือ เพลี้ยไฟ เพราะมาทำให้ผิวของผลแก้วมังกรไม่สวยงาม วิธีแก้คือพยายามอย่าให้มีคราบปุ๋ยยาหลงเหลืออยู่บนผล ใช้กับดับแมลงช่วยในการกำจัด

สุดท้ายคือ นก ซึ่งมากินผลของเราเมื่อผลสุด การแก้ไขมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการห่อลูกแก้วมังกรที่สุกบนต้นด้วยถุงกระดาษ หรือพยายามอย่าเหลือแก้วมังกรที่สุดงอมเกินไปติดต้น
 
 
 
Bacterial Soft Rot, The disease is cased by bacteria where the infected plant will show yellowish to brownish soft and watery symptoms on stems and fruits. On the stem, the smelly lesion tissues subsequently softened and rotted leaving the main vein intact; while the rotten fruit would be totally destroyed after 3 days initial symptoms appeared. This disease is the most dangerous to dragon fruit. To control, Prune off dying stem, spray copper sulfate on plants and keep using good nutrition practice.

Anthracnose, Casual agent is fungus Collectotrichum gloesperoides, red brown concentric lesions with ascervuli developed near ribs of vine, where the spines emerged from the rib edge. Disease also attacks fruits and become prominent during wet seasons. To control remove disease-infected branches from the tree. Spray with fungicides like Mancozeb or Maneb for control

The crucial pest of dragon fruit is Ant. feed on sap from flowers, young fruits and mature fruit skin thus causing blemishes. Ants can also attack young succulent stems or tips causing necrosis. The control is to regular monitor, treat with chemical(Carbaryl) or use wood vinegar to chase ants/

Thrips feeding leaves a stippled pattern on the plats thus resulting in aesthetic problem on both fruits and stems. Try to clean crop debris and remove weeds to eliminate alternate hosts. Use Sticky traps to control thrip population

Birds and rodents eat unwrapped and over-ripe fruits from harvesting. To control, we can do fruit bagging and avoid leaving over-ripe fruits on the trees.

Powered by MakeWebEasy.com